Семінар: Проєктний менеджмент як невід‘ємна складова сучасної освіти

50.00 грн.

Після оплати, Ви зможете переглянути урок, отримати сертифікат (2 академічні години) та завантажити презентацію на свій комп’ютер.

Під час семінару ми:

  • розберемося, що таке проєктний менеджмент;
  • дізнаємося, яким чином застосовувати проєктний підхід в умовах сучасної освіти;
  • поговоримо про можливості залучення учнів до проєктів та співпраці з іншими інституціями в громаді;
  • познайомимося із можливостями написання проєктних заявок та пошуку коштів на реалізацію ідей.

Семінар проводить Аліна Познанська – тренерка, фасилітаторка, майстер-фасилітаторка Британської Ради, авторка соціальних проєктів та фільмів, івент-менеджерка, співзасновниця бренду POZNANSKI.

Після перегляду семінару, Ви зможете завантажити сертифікат на ваше ім’я відповідного зразка.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)

Найменування: «Проєктний менеджмент як невід‘ємна складова сучасної освіти».

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).

Розробник – ФОП Антощук Ю.В..

Тренер(ка) – Аліна Познанська – тренерка, фасилітаторка, майстер-фасилітаторка Британської Ради, авторка соціальних проєктів та фільмів, івент-менеджерка, співзасновниця бренду POZNANSKI.

Мета: надати знання та навички для учасників навчання щодо проектного менеджменту в умовах сучасної освіти та основ написання проекту задля мотивації використання проектного підходу в основній діяльності

Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”; розвиток професійних компетентностей (знання фахових методик).

Зміст:

1) обговорення поняття «проектний менеджмент», «проект» та його основні ознаки;

2) трикутник проекту та його використання;

3) методи дослідження проблеми і генерування ідей;

4) основні компоненти проекту: мета, цільова аудиторія, календарний план, результати, промоція проекту та бюджет;

5) приклад проектної заявки

Обсяг (тривалість) навчання: 2 академічні години.

Форма (форми) навчання: дистанційна.

Програмні результати:

1) отримання знань про проектний менеджмент та основні складові проектів;

2) вивчення методів генерування ідей та особливостей написання проектної заявки

Цільова аудиторія: вебінар буде цікавий адміністративним, педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів загальної і середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

загальні: уміння вчитися впродовж життя; здатність самостійно навчатися, розвивати особистісний потенціал та вміння вчитися на досвіді колег, вміння адаптувати реалізовані проекти під реалії конкретної громади;

фахові: вміння застосовувати набуті знання у професіональній діяльності; уміння застосовувати методи генерування ідей та розуміння аспектів проекту для розробки і реалізації проектів.

Затверджено

Директор

Антощук Ю.В.

22.05.2020

Завантажити документ