Семінар: Теорія поколінь. Як достукатися до сучасної молоді?

50.00 грн.

Після оплати, Ви зможете переглянути урок, отримати сертифікат (2 академічні години) та завантажити презентацію на свій комп’ютер.

На цьому онлайн семінарі ми поговоримо про сучасну молодь і чому вона «така». Ми будемо користуватися наявними дослідженням і концепціями, щоб зрозуміти мотивацію молоді, їх цінності та світосприйняття.

Під час семінару ми дізнаємося про:

  • теорію поколінь від американських вчених Нейла Хоува (Neil Howe) та Вільяма Штрауса (William Strauss).
  • хто такі міленіали і зумери та чому скоро 75% ринку праці буде належати саме цій молоді.
  • як мотивувати, комунікувати та карати таку молодь.
  • як стати для них авторитетами і залучити до активного соціального життя.
  • 10 способів виявити із якого ви покоління.

Семінар проводить Захарій Ткачук – тренер програм молодіжної роботи та політики ГО «Молодіжна Платформа», засновник Молодіжного центру Волині, мастер – фасилітатор програми «Активні громадяни» від Британської ради в Україні.

Після перегляду семінару, Ви зможете завантажити сертифікат на ваше ім’я відповідного зразка.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)

Найменування: «Теорія поколінь. Як достукатися до сучасної молоді?

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).

Розробник – ФОП Антощук Ю.В..

Тренер(ка) – Захарій Ткачук – тренер програм молодіжної роботи та політики, голова ГО «Молодіжна Платформа», засновник Молодіжного центру Волині, мастер-фасилітатор програми «Активні громадяни» від Британської ради в Україні.

Мета: надати знання та навички для учасників навчання, щодо основних аспектів теорії поколінь від Нейла Хоува та Вільяма Штрауса для покращення комунікації між молоддю та дорослими, залученні молоді та учнів у активне громадське життя.

Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”; розвиток професійних компетентностей (знання фахових методик).

Зміст:

1. Інформація про теорію поколінь від американських вчених Нейла Хоува (Neil Howe) та Вільяма Штрауса (William Strauss).
2. Обговорення мотивації сучасних підлітків та психологічні особливості сучасних поколінь.
3. Інформація про те, як стати авторитетами і залучити до активного соціального життя сучасні покоління.

Обсяг (тривалість) навчання: 2 академічні години.

Форма (форми) навчання: дистанційна.

Програмні результати:

1) отримання знань теорію поколінь, взаємозв’язок поколінь, наслідки глобальних подій на життя молоді та сучасного світу;

2) вивчення інструментів психологічного впливу на міленіумів ту зумерів та налагодження співпраці та розуміння між дорослими (вчителями) та підлітками (учнями) .

Цільова аудиторія: вебінар буде цікавий адміністративним, педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів загальної і середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

загальні: здатність ефективно комунікувати із сучасною молоддю; уміння розуміти та використовувати мотивацію міленіумів та зумері для залучення їх у різного роду активності; ;

фахові: вміння застосовувати набуті знання у професіональній діяльності вчителя – педагога, організатора подій; уміння застосовувати інструменти комунікації із сучасною молоддю, уміння сприяти у виборі професії для молоді через призму їх ідентичності.

Затверджено

Директор

Антощук Ю.В.

25.05.2020

Завантажити документ