Семінар: Як зробити ефективну та «смачну» презентацію для молоді?

50.00 грн.

Після оплати, Ви зможете переглянути урок, отримати сертифікат (2 академічні години) та завантажити презентацію на свій комп’ютер.

Хочете, щоб ваші презентації були максимально ефективними та впливали на молодіжну аудиторію, формували позитивні рішення чи ставлення у слухачів?

Мета семінару: надати знання та навички щодо структури, форм подання, та дизайну ефективної презентації для впливу на молодіжну аудиторію, формування позитивного рішення чи ставлення у слухачів.

На семінарі ви:

  • отримаєте знання, щодо основ формування структури презентації для різних аудиторій та ефекту на слухача;
  • дізнаєтесь як формувати логіку слайдів, правильні методи поділу презентації на теоретичні та практичні блоки;
  • навчитесь інструментам дизайну та моделювання тексту, теорії кольорів впливу, контрасту, симетрії та користування фотографіями як елементами емоційного забарвлення;
  • опануєте основні методики для презентації, ораторства, акцентах та контролю аудиторії.

Семінар проводить Захарій Ткачук – тренер програм молодіжної роботи та політики ГО «Молодіжна Платформа», засновник Молодіжного центру Волині, мастер-фасилітатор програми «Активні громадяни» від Британської ради в Україні.

Після перегляду семінару, Ви зможете завантажити сертифікат на ваше ім’я відповідного зразка.

 

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)

1. Найменування: «Як зробити ефективну та «смачну» презентацію для молоді?».

2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).

3. Розробник – ФОП Антощук Ю.В..
Тренер(ка) – Захарій Ткачук – тренер програм молодіжної роботи та політики ГО «Молодіжна Платформа», засновник Молодіжного центру Волині, мастер-фасилітатор програми «Активні громадяни» від Британської ради в Україні.

4. Мета: надати знання та навички щодо структури, форм подання, та дизайну ефективної презентації для впливу на молодіжну аудиторію, формування позитивного рішення чи ставлення у слухачів.

5. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”; розвиток професійних компетентностей (знання фахових методик).

6. Зміст:
1) обговорення основних блоків та елементів презентації для молоді, вивчення сприйняття молоддю інформації на різних рівнях.
2) робота із кольором, текстом, дизайном основних елементів, та картинками для емоційного впливу на слухача;
3) вивчення основних прийомів для доповідача, технік керування голосом, увагою глядачів.

7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 академічні години.

8. Форма (форми) навчання: дистанційна.

9. Програмні результати:
– Учасники отримають знання, щодо основ формування структури презентації для різних аудиторій та ефекту на слухача ;
– Учасники отримають знання із формування логіки слайдів, методів поділу презентації на теоретичні та практичні блоки;
– Навчиться інструментам дизайну та моделювання тексту, теорії кольорів впливу, контрасту, симетрії та користування фотографіями як елементами емоційного забарвлення.
– Опанують основні методики для презентації презентацій, ораторстві, акцентах та контролю аудиторії.

10. Цільова аудиторія: вебінар буде цікавий адміністративним, педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів загальної і середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

загальні: здатність правильно формувати блоки презентації, визначати підхід для свої цільової аудиторії, вміти працювати із кольором та картинками у презентаціях, вміння комунікувати із молоддю через візуальні матеріали;

фахові: вміння застосовувати набуті знання у професіональній діяльності; уміння застосовувати знання при презентаціях, публічних виступах та презентаціях на будь- які теми..

Затверджено

Директор

Антощук Ю.В.

25.05.2020

Завантажити документ