Google Завдання

1. Відкрийте Google Календар
2. Створіть нове завдання: дайте назву і опис
3. У правій панелі відкрийте вкладку “Завдання”. Виконайте поставлене завдання.
4. Створіть новий список завдань, дайте назву “Тест завдання”.
5. Відкрийте Gmail, відкрийте будь-який лист, натисніть зверху кнопку “Додати до завдання”, налаштуйте дату і час.
6. Відкрийте Google Календар, перегляньте створене завдання, виконайте його.