Категорії
Семінари

Користування інструментами Google

Статус
Не розпочато
Ціна, грн
Безкоштовно

Онлайн курс сертифікованих навчань з користування інструментами Google передбачає отримання базових навичків використання таких сервісів, як Gmail, Google Classroom, Google Meet, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, Google Форми, Google Календар, Google Сайти, Google Задачі, Google Нотатки.

Курс націлений на підвищення цифрової компетентності публічних службовців через виконання конкретних практичних вправ та завдань, з якими часто можна стикнутися у своїй професійній роботі в Інтернеті.

Інструменти Google дозволяють ефективно побудувати командну роботу онлайн, а також оптимізувати повсякденні процеси.

Структура курсу передбачає опрацювання таких тем:

  1. Забезпечення особистої цифрової безпеки і безпеки організації.
  2. Ефективне налаштування та організація роботи з електронною поштою через Gmail.
  3. Індивідуальна та командна робота з документами онлайн через Google Диск.
  4. Збір та обробка статистичних даних з використанням Google Форм та Таблиць.
  5. Планування роботи команди та побудова зовнішньої і внутрішньої комунікації через Google-сервіси.

Курс складається з теоретичних відео-уроків та самостійного виконання практичних завдань. Загальна тривалість теоретичної та практичної роботи складає приблизно 16 годин.

Після проходження курсу та успішного складання онлайн іспиту, передбачається видача сертифікату зазначеного зразка (0,7 кредитів ЄКТС).

Розробник курсу: Юрій Антощук, тренер із нових медіа та консультант із запровадження ІКІТ у діяльність організацій, сертифікований майстер-фасилітатор Британської Ради, співзасновник Peak Deals, OpenSchool(TM) та освітнього центру OpenSchool, голова Фонду “Об’єднання”. Професійну тренерську діяльність веде з 2010 року. Автор ряду онлайн курсів із використання цифрових технологій та методичних видань і досліджень.

Курс підготовлений в рамках реалізації проєкту «Розроблення системи е-звітування щодо стану виконання державних документів з ґендерної рівності на місцевому рівні», який впроваджується Київським інститутом гендерних досліджень у співпраці з Національною соціальною сервісною службою України за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Курс контент

Базові налаштування та огляд
Робота у Gmail
1 з 3